De ruwbouw van een nieuw energiezuinig schoolgebouw van PTS Mechelen bereikte het hoogste punt. Om dat te vieren, trakteerde de provincie maandag bouwvakkers en leerlingen op frietjes. De school kijkt enorm uit naar de nieuwbouw die moet uitblinken in energiebesparende technieken. Daar hebben de torenhoge energiekosten natuurlijk alles mee te maken.


De nieuwbouw ‘Blok G’, waarvan de realisatie in maart begon, is een uitbreiding van het STEM-gebouw ‘Blok I’ dat vorig jaar opende. De provincie Antwerpen investeert 6,9 miljoen euro in het polyvalent gebouw. Er zal plek zijn voor tweehonderd leerlingen van de eerste graad. De bouw past in een masterplan om de richtingen techniek en wetenschappen verder uit te breiden.

“PTS Mechelen houdt de vinger aan de pols van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde van onderwijs. “Daarom is het logisch dat het schoolbestuur met de bouw van kwalitatieve theorie- en praktijklokalen blijft investeren in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, red.). In deze infrastructuur zullen we de technisch geschoolde medewerkers, waar de bedrijfswereld vandaag nood aan heeft, kunnen opleiden in de best mogelijke omstandigheden”, legt Lemmens uit.

gva pts 01 2

Directeur Kim Vervenne, gedeputeerde Luk Lemmens en provincieraadslid Koen Anciaux genieten samen met enkele leerlingen van een portie frietjes. — © Dirk Vertommen

Met de investering speelt de provincie niet alleen in op het groeiend aantal leerlingen in PTS, ze zet ook in op energiezuinigheid en duurzaamheid. Bij de verwarming en koeling van het gebouw komen geen fossiele brandstoffen aan te pas. Er wordt geopteerd voor een BEO-veld met betonkernactivering. De gevel wordt afgewerkt met verduurzaamd hout en kan je demonteren. De indeling van de klaslokalen is flexibel en relatief eenvoudig aan te passen.


Stijgende energiekosten


Het gebruik van duurzame en energiezuinige bouwtechnieken en het toepassen van de principes van circulair bouwen zijn een bewuste keuze. Ze passen binnen ons provinciaal klimaatplan”, zegt de gedeputeerde.

Warmte van de aarde is als het ware een ‘gratis’ energiebron en dat is meegenomen voor PTS Mechelen. De school zag het aandeel van haar energierekening in de werkingskosten stijgen van 32 naar 57%.

“Het is enorm boeiend om hier op het schoolterrein het masterplan van onze school tot leven te zien komen. Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen in een gezonde en comfortabele omgeving te onderwijzen. Dit nieuwe gebouw zal daar zeker aan bijdragen. Na de moeilijke coronatijd en met de energiecrisis van vandaag is het nieuwe gebouw echt iets waar we allemaal naar uitkijken”, vertelt directeur Kim Vervenne.

gva pts 02 v2

Het nieuwe blok G sluit aan op het ook nog nieuwe blok I. — © Dirk Vertommen

Auteur: Sven Van Haezendonck
Artikel: GVA
Artikel: HLN