nv IBO behaalde in december 1996 het kwaliteitscertificaat ISO 9001 volgens de kwaliteitsnorm NBN-EN-ISO 9001 versie 1994. In de voorbije jaren zijn wij reeds verschillende malen gehercertificeerd en dit blijft ook ons streefdoel naar de toekomst.

Zo voldoet IBO sinds oktober 2018 aan de laatste versie, namelijk: ISO9001:2015 (kwaliteitsmanagementsysteem).

Door het toepassen van de integrale kwaliteitszorg streeft nv IBO ernaar om door een efficie╠łnte werkwijze een kwaliteitsproduct af te leveren dat beantwoordt aan de gestelde eisen, met respect voor het budget van de klant, en binnen de afgesproken termijn.