Bij IBO wordt veiligheid hoog in het vaandel gedragen.

In 1993 werd IBO als eerste bouwbedrijf in België door Esso GSA gecertificeerd (General Safety Approval)
Dit hield in dat aan de minimum veiligheidseisen werd voldaan die door Esso zijn gesteld om werkzaamheden in een raffinaderij te mogen uitvoeren.

In 1996 werd dit certificaat omgezet naar VCA** versie 1995 (geldig voor 1996-1998). VCA staat voor: veiligheidschecklist aannemers.

Ondertussen hebben er reeds 6 hercertificaties plaatsgevonden volgens de versie 1997
(geldig van 1999-2002) , de versie 2000 (geldig van 2002-2005 en van 2005-2008) , de versie 2004 (geldig van 2008-2011) en momenteel de versie 2008 (geldig van 2011- 2014, van 2014-2017 en van 2017-2020)