Op 27/09/2019 vond er bij IBO een veiligheidsdag plaats voor alle arbeiders, ploegbazen, meestergasten, werf- en projectleiders.