ZELLIK - Er staat alweer een nieuwbouw in de steigers voor gemeentelijke lagere school (GLS) De Regenboog in Zellik. Vanaf september ‘24 zullen 480 kinderen terechtkunnen op de school, waar ook plaats zal zijn voor de naschoolse opvang en speelpleinwerking van Spinibo.

Bron: Nieuwsblad