Het nieuwe gebouw is multifunctioneel en voldoet aan de nieuwste bouwtechnische en pedagogisch-didactische eisen.

Er kunnen 240 leerlingen terecht, verdeeld over vier kleuterklassen en zes klassen voor het lager onderwijs met een maximum van 24 leerlingen per klas. Het is een brede-school- concept: de refter wordt ook als feestzaal gebruikt en in de turnzaal zullen ook de gemeentelijke sportverenigingen onderdak vinden. Extra bijzonder aan de school is dat deze binnen openschuifbare wanden heeft, waardoor grotere ruimtes gecreëerd kunnen worden, groepen kunnen worden samengevoegd en er klasoverstijgend gewerkt kan worden.

Daarnaast is er speciale aandacht geweest voor de akoestiek van het gebouw en het interne geluidsniveau - er liggen bijvoorbeeld geen tegels op de vloeren, wat zorgt voor minder geluid in de gangen en er is extra geinvesteerd in akoestische deuren en plafondelementen. Er zijn grote raampartijen die zorgen voor veel licht en de klaslokalen en gangen zijn ruimer dan normaal gesproken in nieuwe schoolgebouwen.

Bron: Vakblad Kinderopvang en onderwijs 4de kwartaal 2018 jaargang 08